ตกแต่งร้านอาหารญี่ปุ่น

ตกแต่งภายในร้านอาหาร Tokyo Karei

งานตกแต่งร้านอาหารญี่ปุ่น Tokyo Karei

ร้านอาหารญี่ปุ่น Tokyo Karei สาขา 1 : ชั้น 2 จามจุรีสแควร์

ร้านอาหาร Fusion สไตล์ญี่ปุ่น เป็นงานออกแบบตกแต่งรวมถึงงานออกแบบ Corporate Identity
ให้กับร้านอาหาร เพราะเป็นร้านอาหารแบรนด์ใหม่ที่เจ้าของให้ทาง whyFRAME เป็นผู้ดูแล
Design ทั้งหมด

ตกแต่งร้านอาหารญี่ปุ่น

ตกแต่งร้านอาหารญี่ปุ่น

ตกแต่งร้านอาหารญี่ปุ่น

ตกแต่งร้านอาหาร  ตกแต่งร้านอาหารญี่ปุ่น

ตกแต่งร้านอาหารญี่ปุ่น

ตกแต่งร้านอาหารญี่ปุ่น

ตกแต่งร้านอาหารญี่ปุ่น

ตกแต่งร้านอาหารญี่ปุ่น