Hip Hotel - DS67

ตกแต่งภายใน DS 67 – Hip Hotel

งานตกแต่งภายใน DS 67 – Hip Hotel

DS 67 – Hip hotel ใจกลางเมือง ติด BTS พระโขนง

จากตึกแถวธรรมดาที่ถูกปรับให้กลายเป็น
Hip Hotel ใจกลางเมือง

ห้องพักแต่ละห้องถูกตกแต่งภายในให้มี Theme ที่แตกต่างกัน
ตาม concept “Bangkok Reflection”
ที่สะท้อนให้ผู้เข้าพักได้เห็นถึงกรุงเทพฯจากหลากหลายมุมมอง

 

งานตกแต่ง โรงแรม DS67

งานตกแต่ง โรงแรม DS67

งานตกแต่ง โรงแรม DS67

ตกแต่งภายใน ส่วนห้องพัก

DS67 Hotel Interior Design

ตกแต่งภายใน Hotel Apartment