C009-DS67skylounge01

ตกแต่งภายใน The Sky Bar

งานรับตกแต่งภายใน The Sky Bar

พื้นที่ชั้นบนสุดของโรมแรม DS67  ออกแบบและตกแต่งโดยเน้นที่การใช้ Lighting สร้างบรรยากาศ
พร้อมมุมนั่งเล่นสบายๆที่มีกลิ่นอายเล็กๆของไทย

งานรับตกแต่งภายใน The Sky Bar

งานรับตกแต่งภายใน The Sky Bar

งานรับตกแต่งภายใน The Sky Bar

งานรับตกแต่งภายใน The Sky Bar

งานรับตกแต่งภายใน The Sky Bar

งานรับตกแต่งภายใน The Sky Bar

งานรับตกแต่งภายใน The Sky Bar

งานรับตกแต่งภายใน The Sky Bar

งานรับตกแต่งภายใน The Sky Bar

งานรับตกแต่งภายใน The Sky Bar

งานรับตกแต่งภายใน The Sky Bar

งานรับตกแต่งภายใน The Sky Bar